May 10, 2014

Мэтафізыка Нацыі

Ці можа мэтафізыка быць нацыянальнай? Прычым як абсяг існага, папярэдні праяве, а не як тэорыя, што яго апісвае? Мэтафізыка, як шлях ад Пачатку да праявы, відавочна для ўсіх адзіная. Аднак, пытаньне ў тым, дзе на гэтым шляху ўзьнікае нацыя? Бо адтуль і пачынаецца яе мэтафізыка.

Нацыя, грамада, племя - гэта сэнсавы арганізм, што ўзьнікае раней за людзей, што яго складаюць. Як у целе чалавека цягам жыцьця мяняюцца клеткі, так у нацыі мяняюцца пакаленьні, а сама яна трывае. Як арганізм разгортваецца з адной малекулы, у якой засяроджаны ўвечь яго сэнс, так нацыя разгортваецца з сэнсу нацыі. 

Тая малекула, у якую згортваецца і зь якой разгортваецца чалавечы арганізм, - гэта код, мова чалавека. Гэта дрэва імён, адносіны між якімі ўжо зададзены і толькі шукаюць рэчыва для свайго ўвасабленьня. Так і сэнс нацыі, - гэта Мова нацыі. І якім бы ня стала ўвасабленьне Мовы, яе структурныя адносіны, што задаюць карціну сьвету, папярэднічаюць увасабленьню Мовы.

Мы лічым, што нацыя жыве ў сьвеце, людзі маюць цела, ходзяць па зямлі і гавораць мовай. Зямля чорная і зьнізу, а неба сіняе і зьверху. Але тое, што зьяўляецца ў нашай сьвядомасьці як колеры, формы, гукі і дотыкі - не аб’ектыўная рэальнасьць, а агульны для пэўнай групы істотаў спосаб рэпрэзэнтацыі нечага, напрыклад частаты ваганьняў.

Мова - гэта тое, што разьмяшчае зямлю зьнізу, а неба зьверху, што робіць неба сінім, а зямлю чорнай, што называе адны колеры і формы зямлёй, а другія - небам. І гэта тая самая мова, што складае арганізм нацыі, вялікага чалавека. У такім разе, ня нацыя жыве на зямлі і пад небам, а неба і зямля, увесь сьвет існуе ў Нацыі.

Нацыя як арганізм і мова папярэднічае сьвету. А ўвесь бачны нам сьвет - гэта наш, нацыянальны сьвет, зьяўлены нашай Мовай. І таму ёсьць мэтафізыка нацыі і нацыянальная мэтафізыка. Ёсьць Нябесная Беларусь і мэтафізыка Беларусі. І таму менавіта мы, спадкаемцы мовы Вялікага Княства, першародныя насьледнікі яго Спадчыны. Не забывайце ж мовы нашай, каб ня ўмёрлі!No comments:

Post a Comment