Mar 8, 2011

Бгаґавад-Ґі̄та̄, першы ўзыход, паслоўны пераклад


ОМ

atha śrīmad-bhagavad-gītā
сьвятарная
Багавітава Песьня

atha prathamo 'dhyāyaḥ
Першы ўзыход

dhṛtarāṣṭra uvāca
dharmakṣetre kurukṣetre samavetā yuyutsavaḥ
māmakāḥ pāṇḍavāś caiva kim akurvata saṃjaya 1.1

dhṛta-rāṣṭraḥ - Дгр̣тара̄шт̣ра ("Трывала-дзяржаўны", сын Вйа̄сы, вялікі князь, народжаны сьляпым) uvāca - мовіў:
1.1 dharma-kṣetre - На полі дгармы (ладу, парадку, праўды, закону, доўгу), kuru-kṣetre - на полі Куру (месцы паломніцтва, названым іменем продка Дгр̣тара̄шт̣ры і Па̄н̣д̣у, - і "на полі чыну", бо kuru значыць яшчэ і "чыні") māmakāḥ - мае сыны pāṇḍavāḥ ca eva - і сыны Па̄н̣д̣у ("Белага", сына Вйа̄сы, брата Дгр̣тара̄шт̣ры, народжанага бледым), sam-ava-itāḥ - якія сышліся, yuyutsavaḥ - жадаючыя змагацца, kim - што akurvata - ўчынілі, saṃjaya - о Саньдж́айа ("Пераможца", возьнік Дгр̣тара̄шт̣ры)?

sañjaya uvāca
dṛṣṭvā tu pāṇḍavānīkaṃ vyūḍhaṃ duryodhanas tadā
ācāryam upasaṅgamya rājā vacanam abravīt 1.2

sañjayaḥ - Сандж́айа uvāca - мовіў:
1.2 dṛṣṭvā - Убачыўшы tu - ж vi-ūḍhaṃ - уладаванае (пашыхтаванае) anīkaṃ - войска pāṇḍava- сыноў Па̄н̣д̣у, rājā - князь, уладар duryodhanaḥ - Дурйодгана ("Цяжка-адольны", першы сын Дгр̣тара̄шт̣ры) tadā - тады, upa-saṅ-gamya - падышоўшы ā-cāryam - да настаўніка (Дрон̣ы), abravīt - прамовіў vacanam - слова:

paśyaitāṃ pāṇḍuputrāṇām ācārya mahatīṃ camūm
vyūḍhāṃ drupadaputreṇa tava śiṣyeṇa dhīmatā 1.3

1.3 paśya - Глядзі etāṃ - на гэтае mahatīṃ - вялікае camūm - войска putrāṇām - сыноў pāṇḍu- Па̄н̣д̣у, ā-cārya - о настаўніку (Дрон̣а), vi-ūḍhāṃ - уладаванае putreṇa - сынам drupada- Друпады (Дгр̣штадйумнам), tava - тваім śiṣyeṇa - вучнем dhīmatā - духавітым, разумным.

atra śūrā maheṣvāsā bhīmārjunasamā yudhi
yuyudhāno virāṭaś ca drupadaś ca mahārathaḥ 1.4

1.4 atra - Тут śūrāḥ - волаты, mahā- вялікія iṣu-āsāḥ - лучнікі, samāḥ - роўныя bhīma- Бгі̄му ("Страшнаму", сыну Па̄н̣д̣у) arjuna- і Ардж́уну (сыну Па̄н̣д̣у, "Яснаму" ці "Беламу", белае - барва выяўнага) yudhi - ў бітве: yuyudhānaḥ - Йуйудга̄на (Са̄тйакі), virāṭaḥ ca - і Віра̄т̣а, drupadaḥ ca - і Друпада ("Драўляны стоўп"), mahā-rathaḥ - вялікакалёсы ваяр,

dhṛṣṭaketuś cekitānaḥ kāśirājaś ca vīryavān
purujit kuntibhojaś ca śaibyaś ca narapuṅgavaḥ 1.5

1.5 dhṛṣṭa-ketuḥ - Дгр̣шт̣акету ("Трывала-сьцяжны"), cekitānaḥ - Ч́екіта̄на ("Разважны") і rājaḥ ca - і князь kāśi- Ка̄ш́і̄ (Ва̄ра̄н̣асі̄) vīryavān - мужны, puru-jit - Пурудж́іт ("Зваёўца гарадоў"), kunti-bhojaḥ ca - і Кунтібгодж́а (уладар краю Кунті), śaibyaḥ ca - і сын Ш́ібі, nara-puṅ-gavaḥ - муж як бык (магутны),

yudhāmanyuś ca vikrānta uttamaujāś ca vīryavān
saubhadro draupadeyāś ca sarva eva mahārathāḥ 1.6

1.6 yudhā-manyuḥ ca - і Йудга̄манйу ("Бітва-гнеўны") vi-krāntaḥ -вы , вычынны, адважны uttama-ojāḥ ca - і Уттамаўдж́ас ("Звыш-моцны") vīryavān - мужны, saubhadraḥ - сын Субгадры ("Добра-шчаснай" - то бок Абгіманйу, сын сястры Кр̣шн̣ы, жаны Ардж́уны) draupadeyāḥ ca - і сыны Драўпаді̄ (дочкі Друпады, жаны пяцёх сыноў Па̄н̣д̣у), sarve - усе eva - напраўду mahā-rathāḥ - вялікакалёсыя ваяры.

asmākaṃ tu viśiṣṭā ye tān ni bodha dvijottama
nāyakā mama sainyasya saṃjñārthaṃ tān bravīmi te 1.7

1.7 ye - Якія tu - ж asmākaṃ - з нашых vi-śiṣṭāḥ - выбітныя, nāyakāḥ - правадыры mama - майго sainyasya - войска, tān - тых ni bodha - даведайся, uttama - о вышні dvi-ja- - двойчы-роджаны (пасьвечаны), bravīmi - я скажу tān - іх te - табе saṃjñā-arthaṃ - для су-знаньня, параўнаньня.

bhavān bhīṣmaś ca karṇaś ca kṛpaś ca samitiñjayaḥ
aśvatthāmā vikarṇaś ca saumadattis tathaiva ca 1.8

1.8 bhavān - Пан (Дрон̣а, настаўнік роду Куру), bhīṣmaḥ ca - і Бгі̄шма ("Страшны", настаўнік роду Куру), karṇaḥ ca - і Карн̣а ("Вуха", народжаны з завушніцамі, сябра Дурйодганы, першы, таемны сын Кунті̄ і бога Сӯрйі) kṛpaḥ ca - і Кр̣па ("Спагадны", настаўнік роду Куру) - samitiṃ-jayaḥ - у баёх пераможца (або "пераможца на сходах"), aśvatthāmā - Аш́ваттха̄ман ("Іржаньне каня", сын Дрон̣ы) vi-karṇaḥ ca - і Вікарн̣а ("Бязвухі", сын Дгр̣тара̄шт̣ры), tathā eva ca - а таксама saumadattiḥ - сын Сомадатты ("Данага Сомам"),

anye ca bahavaḥ śūrā madarthe tyaktajīvitāḥ
nānāśastrapraharaṇāḥ sarve yuddhaviśāradāḥ 1.9

1.9 anye ca - і іншыя bahavaḥ - многія śūrāḥ - волаты, tyakta- якімі пакінута jīvitāḥ - жыцьцё mad-arthe - дзеля мяне, nānā- рознай śastra- зброяй pra-haraṇāḥ - змагарныя, sarve - усе vi-śāradāḥ - дасьведчаныя yuddha- ў бітвах.

aparyāptaṃ tadasmākaṃ balaṃ bhīṣmābhirakṣitam
paryāptaṃ tvidameteṣāṃ balaṃ bhīmābhirakṣitam 1.10

1.10 a-pari-āptaṃ - Бязьмежная tad - тая asmākaṃ - нашая balaṃ - сіла, abhi-rakṣitam - абароненая bhīṣma- Бгі̄шмам (бо той мог памерці толькі з уласнага жаданьня), tu - а idam - гэтая balaṃ - сіла eteṣāṃ - іх pari-āptaṃ - абмежаваная, abhi-rakṣitam - абароненая bhīma- Бгі̄мам (пазбытага такога дару багоў).

ayaneṣu ca sarveṣu yathābhāgam avasthitāḥ
bhīṣmam evābhi rakṣantu bhavantaḥ sarva eva hi 1.11

1.11 Таму sarveṣu - на ўсіх ayaneṣu - дарогах, частках бітвы ava-sthitāḥ - пастаўленыя yathā-bhāgam - адпаведна сваім аддзелам eva hi - найперш sarve - усе bhavantaḥ - панове abhi rakṣantu - хай бароняць eva - менавіта bhīṣmam - Бгі̄шму.

tasya sañjanayan harṣaṃ kuruvṛddhaḥ pitāmahaḥ
siṃhanādaṃ vinadyocchaiḥ śaṅkhaṃ dadhmau pratāpavān 1.12

1.12 saṃ-janayan - Спрычыняючы tasya - яго (Дурйодганы) harṣaṃ - узбуд, баявы дух, pitāmahaḥ - дзед, vṛddhaḥ - старшыня kuru- роду Куру, pratāpavān - яскравіты, велічны, годны, ucchaiḥ - высока (ўзьняўшы), dadhmau - падзьмуў śaṅkhaṃ - у чарупу, ракавіну, vi-nadya - выгукнуўшы nādaṃ - зык siṃha- лява.

tataḥ śaṅkhāś ca bheryaś ca paṇavānakagomukhāḥ
sahasaivābhyahanyanta sa śabdas tumulo'bhavat 1.13

1.13 tataḥ - Затым abhi ahanyanta - загучалі sahasā eva - адразу ж śaṅkhāḥ ca - і чарупы bheryaḥ ca - і літаўры, paṇava- маленькія бубны, і ānaka- вялікія бубны, go-mukhāḥ - і рогі, трубы, і saḥ - той śabdaḥ - гук abhavat - стаўся tumulaḥ - тлумам.

tataḥ śvetair hayair yukte mahati syandane sthitau
mādhavaḥ pāṇḍavaś caiva divyau śaṅkhau pradadhmatuḥ 1.14

1.14 tataḥ - Затым mādhavaḥ - нашчадак Мадгу (або "Мядовы" ці "Вясновы" - народжаны ў месяц Мадгу, Кр̣шна) pāṇḍavaḥ ca eva - і сын Па̄н̣д̣у (Ардж́уна), sthitau - якія стаялі mahati - на вялікім syandane - баявым возе, yukte - запрэжаным śvetaiḥ - белымі hayaiḥ - коньмі, pra dadhmatuḥ - падзьмулі divyau - ў дзівосныя, нябёсныя, сьвятоўныя śaṅkhau - чарупы.

pāñcajanyaṃ hṛṣīkeśo devadattaṃ dhanañjayaḥ
pauṇḍraṃ dadhmau mahāśaṅkhaṃ bhīmakarmā vṛkodaraḥ 1.15

1.15 hṛṣīka-īśaḥ - Пан чуваньня (або "Дзіўна-валосы", Кр̣шн̣а) pāñca-janyaṃ - у Паньч́адж́анйу (здабытую ад беса іменем "Пяці-родны"), dhanaṃ-jayaḥ - Скарба-зваёўца (Ардж́уна) deva-dattaṃ - у Дэвадатту ("Бога-даную"), а bhīma-karmā - страшны ўчынкамі vṛka-udaraḥ - Воўча-жывотны (Бгі̄ма) dadhmau - падзьмуў mahā- у вялікую śaṅkhaṃ - чарупу pauṇḍraṃ - Паўн̣д̣ру ("якая паходзіць з краю Пун̣д̣ра" або "Трысьцёвая").

anantavijayaṃ rājā kuntīputro yudhiṣṭhiraḥ
nakulas sahadevaś ca sughoṣamaṇipuṣpakau 1.16

1.16 kuntī-putro - Сын Кунті̄, rājā - князь yudhiṣṭhiraḥ - Йудгішт̣хіра ("Стойкі ў бітве") anantavijayaṃ - у Анантавідж́айу ("Бясконца-пераможную"), а nakulaḥ - Накула ("Манґуст", сын Па̄н̣д̣у) saha-devaḥ ca - і Сагадэва ("Які з богам", сын Па̄н̣д̣у) - у sughoṣa- у Суґгошу ("Добра-гучную") maṇi-puṣpakau - і Ман̣іпушпаку ("Перла-цьветную").

kāśyaś ca parameṣvāsaḥ śikhaṇḍī ca mahārathaḥ
dhṛṣṭadyumno virāṭaś ca sātyakiś cāparājitaḥ 1.17

1.17 kāśyaḥ ca - і князь Ка̄ш́і̄ (Ва̄ра̄н̣асі̄), parama- нвышні, нязроўны iṣu-āsaḥ - стрэла-метнік, лучнік, śikhaṇḍī ca - і Ш́ікхандін ("Чубаты"), mahā-rathaḥ - вяліка-калёсы ваяр, dhṛṣṭa-dyumnaḥ - Дгр̣шт̣адйумна ("Трывала-моцны") virāṭaḥ ca - і Віра̄т̣а (князь краю Віра̄т̣аў), sātyakiḥ ca - і сын Сaтйакі ("Праўдзівага"), a-parā-jitaḥ - непераможны,

drupado draupadeyāśca sarvaśaḥ pṛthivīpate
saubhadraśca mahābāhuḥ śaṅkhān dadhmuḥ pṛthakpṛthak 1.18

1.18 drupadaḥ - Друпада draupadeyāḥ ca - і сыны Драупаді̄, saubhadraḥ ca - і сын Субгадры (Абгіманйу) mahā-bāhuḥ вялікарукі, pṛthivī-pate - о пане зямлі (Дгр̣тара̄шт̣ра), sarvaśaḥ - адусюль pṛthak pṛthak - усе асобна адразу dadhmuḥ - падзьмулі śaṅkhān - ў чарупы.

sa ghoṣo dhārtarāṣṭrāṇāṃ hṛdayāni vyadārayat
nabhaśca pṛthivīṃ caiva tumulobhyanunādayan 1.19

1.19 saḥ - Той tumulaḥ - тлумны ghoṣaḥ - гром vi adārayat - разрываў hṛdayāni - сэрцы dhārtarāṣṭrāṇāṃ - сыноў Дгр̣тара̄шт̣ры, abhi-anu-nādayan - напаўняючы рэхам nabhaḥ ca - і неба pṛthivīṃ ca eva - і зямлю.

atha vyavasthitān dṛṣṭvā dhārtarāṣṭrān kapidhvajaḥ
pravṛtte śastrasaṃpāte dhanur udyamya pāṇḍavaḥ 1.20

1.20 atha - І во pra-vṛtte - калі ўжо пачаўся śastra-saṃpāte - абмен стрэламі, dṛṣṭvā - глянуўшы dhārtarāṣṭrān - на сыноў Дгр̣тара̄шт̣ры, vi-ava-sthitān - уладаваных, pāṇḍavaḥ - сын Па̄н̣д̣у (Ардж́уна), kapi-dhvajaḥ - малпасьцяжны, ud-yamya - узьняўшы dhanuḥ - лук,

hṛṣīkeśaṃ tadā vākyam idam āha mahīpate
senayor ubhayor madhye rathaṃ sthāpaya me'cyuta 1.21

1.21 tadā - тады āha - мовіў hṛṣīka-īśaṃ - Пану Чуваньня (Кр̣шн̣у) idam - гэтае vākyam - слова, mahī-pate - о пане зямлі (Дгр̣тара̄шт̣ра): "madhye - Паміж ubhayoḥ - абодвух senayoḥ - войскаў sthāpaya - пастаў me - мой rathaṃ - воз, a-cyuta - о Непарушны (Кр̣шн̣а),

yāvad etān nirikṣe'haṃ yoddhukāmān avasthitān
kair mayā saha yoddhavyam asmin raṇasamudyame 1.22

1.22 yāvad - каб ahaṃ - я nir ikṣe - разгледзеў etān - гэтых avasthitān - якія стаяць насупраць, yoddhu-kāmān - прагных змагацца. saha - З kaiḥ - кім mayā - мне yoddhavyam - належыць біцца asmin - ў гэтым raṇa-samudyame - ратным пачыне,

yotsyamānān avekṣe'haṃ ya ete'tra samāgatāḥ
dhārtarāṣṭrasya durbuddher yuddhe priyacikīrṣavaḥ 1.23

1.23 avekṣe - каб глянуў ahaṃ - я yotsyamānān - на тых, што зьбіраюцца змагацца, ye - якія ete - гэтыя atra - сюды sam-ā-gatāḥ - сышліся, cikīrṣavaḥ - жадаючы зрабіць priya-прыемнае yuddhe - ў бітве dur-buddheḥ - зло-разумнаму, зламыснаму dhārtarāṣṭrasya - сыну Дгр̣тара̄шт̣ры (Дурйодгану).

evam ukto hṛṣīkeśo guḍākeśena bhārata
senayor ubhayor madhye sthāpayitvā rathottamam 1.24

1.24 hṛṣīkeśaḥ - Пан чуваньня, uktaḥ - якому было сказана evam - так guḍākā-īśena - Панам сну, сьнібы (або інакш "Густа-валосым", Ардж́унам), bhārata - о нашчадак Бгараты (Дгр̣тара̄шт̣ра), sthāpayitvā - паставіўшы uttamam - найлепшы ratha- воз madhye - паміж ubhayoḥ - абодвух senayoḥ - войскаў,

bhīṣmadroṇapramukhataḥ sarveṣāṃ ca mahīkṣitām
uvāca pārtha paśyaitān samavetān kurūn iti 1.25

1.25 pra-mukhataḥ - перад абліччам bhīṣma- Бгі̄шмы droṇa- і Дрон̣ы, sarveṣāṃ ca - і ўсіх kṣitām - уладароў mahī- зямлі, uvāca - мовіў iti - так: pārtha - о сын Пр̣тхі (Кунті̄, Ардж́уна), paśya - глядзі etān - на гэтых kurūn - нашчадкаў Куру sam-ava-itān - якія сышліся (сюды).

tatrāpaśyat sthitān pārthaḥ pitṝn atha pitāmahān
ācāryān mātulān bhrātṝn putrān pautrān sakhīṃs tathā 1.26

1.26 tatra - там apaśyat - убачыў pārthaḥ - сын Пр̣тхі sthitān - стаўшых pitṝn - бацькоў, atha - а таксама pitāmahān - дзядоў, ā-cāryān - настаўнікаў, mātulān - вуёў (дзядзькаў па маці) bhrātṝn - братоў, putrān - сыноў, pautrān - унукаў, tathā - а таксама sakhīn - сяброў,

śvaśurān suhṛdaś caiva senayor ubhayor api
tān samīkṣya sa kaunteyaḥ sarvān bandhūn avasthitān 1.27

1.27 śvaśurān - сьвёкраў, su-hṛdaḥ ca eva- і таварышаў ubhayor api - у абодвух senayor - войсках. sam-īkṣya - Агледзеўшы tān - тых sarvān - усіх bandhūn - сваякоў, avasthitān - уладаваных,

kṛpayā parayāviṣṭo viṣīdann idam abravīt
dṛṣṭvemaṃ svajanaṃ kṛṣṇa yuyutsuṃ samupasthitam 1.28

1.28 kṛpayā - спагадай parayā - вялікай ā-viṣṭaḥ - пранікнуты, vi-ṣīdan - роспачны, abravīt - сказаў idam - гэта: dṛṣṭvā - убачыўшы imaṃ - гэты sva-janaṃ - свой род, kṛṣṇa - о Кр̣шн̣а ("Чорны", чорнае - барва невыяўнага, размова Кр̣шн̣ы і Ардж́уны - размова белага і чорнага, выяўнага і невыяўнага, мыслу і навышняга самога), sam-upa-sthitam - які стаў з абодвух бакоў, yuyutsuṃ - жадаючы змагацца,

sīdanti mama gātrāṇi mukhaṃ ca pariśuṣyati
vepathuś ca śarīre me romaharṣaś ca jāyate 1.29

1.29 sīdanti - асядаюць, млеюць mama - мае gātrāṇi - канцавіны, mukhaṃ ca - і твар pari-śuṣyati - перасыхае, vepathuḥ ca - і дрыжаньне śarīre - ў целе me - маім, harṣa ca - і ўздым roma- валасоў jāyate - узьнікае,

gāṇḍīvaṃ straṃsate hastāt tvak caiva paridahyate
na ca śaknomy avasthātuṃ bhramatīva ca me manaḥ 1.30

1.30 straṃsate - выпадае hastāt - з рукі gāṇḍīvaṃ - Ґа̄н̣д̣і̄ва (лук Ардж́уны, зроблены з дрэва Ґан̣д̣і), tvak ca eva - і скура pari dahyate - гарыць, na ca śaknomi - і не магу я ava-sthātuṃ - трывала стаяць, iva ca - і нібы bhramati блукае me - мой manaḥ - мысел.

nimittāni ca paśyāmi viparītāni keśava
na ca śreyo'nupaśyāmi hatvā svajanam āhave 1.31

1.31 nimittāni ca - І кметы, знакі viparītāni - вычварныя, дрэнныя paśyāmi - я бачу, keśava - о Кеш́і-забойца (забойца беса іменем Кеш́ін, або Хораша-валосы, Кр̣шн̣а). na ca - І не anu paśyāmi - прадбачу я śreyaḥ - лепшага, дабра, hatvā - забіўшы sva-janam - свой род ā-have - у вайне.

na kāṅkṣe vijayaṃ kṛṣṇa na ca rājyaṃ sukhāni ca
kiṃ no rājyena govinda kiṃ bhogair jīvitena vā 1.32

1.32 na kāṅkṣe - Я не жадаю vi-jayaṃ - перамогі, kṛṣṇa - о Кр̣шн̣а, na ca - ані rājyaṃ - ўладарства, sukhāni ca - і асалодаў. kiṃ - Што naḥ - нам rājyena - ад княства, go-vinda - Здабыўца кароў (Кр̣шн̣а), kiṃ - што bhogaiḥ - ад асалодаў, vā - або kiṃ - што jīvitena - ад жыцьця,

yeṣām arthe kāṅkṣitaṃ no rājyaṃ bhogāḥ sukhāni ca
ta ime'vasthitā yuddhe prāṇāṃs tyaktvā dhanāni ca 1.33

1.33 (калі) arthe - дзеля yeṣām - якіх kāṅkṣitaṃ - жаданае naḥ - для нас rājyaṃ - княства, улада, bhogāḥ - асалоды sukhāni ca - і шчасьці, te ime - менавіта тыя avasthitāḥ - супрацьсталіся yuddhe - ў бітве, tyaktvā - пакінуўшы prāṇān - жыцьці dhanāni ca - і багацьці.

ācāryāḥ pitaraḥ putrās tathaiva ca pitāmahāḥ
mātulāḥ śvaśurāḥ pautrāḥ śyālāḥ sambandhinas tathā 1.34

1.34 ā-cāryāḥ - Настаўнікі, pitaraḥ - бацькі, putrāḥ - сыны, tathā eva ca - а таксама pitāmahāḥ - дзяды, mātulāḥ - вуі, śvaśurāḥ - сьвёкры, pautrāḥ - унукі, śyālāḥ - швагры, tathā - а такжа sambandhinas - родзічы.

etān na hantum icchhāmi ghnato'pi madhusūdana
api trailokyarājyasya hetoḥ kiṃ nu mahīkṛte 1.35

1.35 na icchhāmi - Я не хачу hantum - забіваць etān - іх, api - нават ghnataḥ - забіваны, madhu-sūdana - о Мадгу-забойца (Кр̣шн̣а, які забіў беса іменем Мадгу), api - нават hetoḥ - дзеля, з прычыны rājyasya - ўладарства trailokya - над трысьветам (небе, зямлі і падземйі), kiṃ nu - што ж, тым больш, пагатоў mahī-kṛte - дзеля зямлі.

nihatya dhārtarāṣṭrān naḥ kā prītiḥ syājjanārdana
pāpam evāśrayed asmān hatvaitān ātatāyinaḥ 1.36

1.36 kā - Якая prītiḥ - прыемнасьць, асалода naḥ - нам syāt - будзе, ni-hatya - забіўшы dhārtarāṣṭrān - сыноў Дгр̣тара̄шт̣ры, janārdana - о Узрух люду (Кр̣шн̣а)? evа - Толькі pāpam - грэх, гана, зло ā śrayet - уцягне, углыне asmān - нас, hatvā - забіўшы etān - іх, ātatāyinaḥ - напінаючых лукі, гатовых забіваць.

tasmān nārhā vayaṃ hantuṃ dhārtarāṣṭrān svabāndhavān
svajanaṃ hi kathaṃ hatvā sukhinaḥ syāma mādhava 1.37

1.37 tasmān - Таму na arhāḥ - не павінны vayaṃ - мы hantuṃ - забіваць sva-bāndhavān - сваіх родзічаў, dhārtarāṣṭrān - нашчадкаў Дгр̣тара̄шт̣ры. kathaṃ - Як hi - жа syāma - зможам мы быць sukhinaḥ - шчасьлівыя, mādhava - нашчадак Мадгу, hatvā - забіўшы sva-janaṃ - свой род?

yadyapyete na paśyanti lobhopahatacetasaḥ
kulakṣayakṛtaṃ doṣaṃ mitradrohe ca pātakam 1.38

1.38 api - Нават yadi - калі ete - яны, lobha- ад прагнасьці upa-hata- пазбытыя cetasaḥ - чуваньня, розуму, na paśyanti - ня бачаць doṣaṃ - ганы, kṛtaṃ - прычыненай kṣaya- зьнішчэньнем kula- роду, mitra-drohe ca - і ў здраду сяброў pātakam - падзеньня,

kathaṃ na jñeyam asmābhiḥ pāpād asmān nivartitum
kulakṣayakṛtaṃ doṣaṃ prapaśyadbhir janārdana 1.39

1.39 kathaṃ - як asmābhiḥ - намі, pra-paśyadbhiḥ - якія прадбачаць doṣaṃ - гану, kṛtaṃ - прычыненую kṣaya- зьнішчэньнем kula- роду, janārdana - о Узрух люду, na jñeyam - можа быць нязнаным тое, ni-vartitum - як адвараціць asmān - нас pāpād - ад зла?

kulakṣaye praṇaśyanti kuladharmāḥ sanātanāḥ
dharme naṣṭe kulaṃ kṛtsnam adharmo'bhibhavaty uta 1.40

1.40 kṣaye - пры зьнішчэньні kula- роду pra-ṇaśyanti - гінуць sanātanāḥ - вечныя, заўсёдныя dharmāḥ - дгармы, законы, звычаі kula- роду, naṣṭe - калі гіне dharme - дгарма, a-dharmaḥ - адгарма, няпраўда, крыўда uta - то abhi bhavati - апаноўвае kṛtsnam - ўвесь, цэлы kulaṃ - род.

adharmābhibhavāt kṛṣṇa praduṣyanti kulastriyaḥ
strīṣu duṣṭāsu vārṣṇeya jāyate varṇasaṅkaraḥ 1.41

1.41 abhi-bhavāt - Ад перамогі a-dharma- адгармы, kṛṣṇa - о Кр̣шн̣а, pra duṣyanti - псуюцца striyaḥ - жанчыны kula- роду, duṣṭāsu - калі сапсуты strīṣu - жанчыны, vārṣṇeya - о нашчадак роду Вр̣шн̣і (Кр̣шн̣а), jāyate - пачынаецца saṃ-karaḥ - зьмяшэньне varṇa- варн̣аў, станаў (бра̄гман̣аў, кшатрійаў, ваіш́йаў і ш́ӯдраў).

saṅkaro narakāyaiva kulaghnānāṃ kulasya ca
patanti pitaro hy eṣāṃ luptapiṇḍodakakriyāḥ 1.42

1.42. saṃ-karaḥ - Зьмяшэньне narakāya - (вядзе) ў пекла kula-ghnānāṃ - і забойцаў роду kulasya ca - і род, hi - бо patanti - падаюць eṣāṃ - іх pitaraḥ - продкі, lupta-пазбытыя kriyāḥ - аброкаў, прысьветаў piṇḍa- пін̣д̣аў, клёцак udaka- і вады.

doṣair etaiḥ kulaghnānāṃ varṇasaṅkarakārakaiḥ
utsādyante jātidharmāḥ kuladharmāśca śāśvatāḥ 1.43

1.43 etaiḥ - Гэтымі doṣaiḥ - ганамі ghnānāṃ - забойцаў kula- роду, -kārakaiḥ - што ўчыняюць saṃ-kara- зьмяшэньне varṇa- варнаў, станаў, ut sādyante - зьнішчаюцца dharmāḥ - дгармы jāti- племені dharmāḥ ca і дгармы śāśvatāḥ - вечныя kula- роду.

utsannakuladharmāṇāṃ manuṣyāṇāṃ janārdana
narake niyataṃ vāso bhavatīty anuśuśruma 1.44

1.44 manuṣyāṇāṃ - Для людзей, utsanna- якімі зьнічаны dharmāṇāṃ - дгармы kula- роду, janārdana - о Дж́ана̄рдана, niyataṃ - неўнікнёнае vāsaḥ - месца, сяліба narake - ў пекле bhavati - бывае iti - так śuśruma - мы пачулі сьвятое слова, слуш, ш́руті anu - па спадчыне, ад продкаў.

aho bata mahat pāpaṃ kartuṃ vyavasitā
yad rājyasukhalobhena hantuṃ svajanam udyatāḥ 1.45

1.45 aho bata - О гора, mahat - вялікае pāpaṃ - зло vayam - мы vi-ava-sitāḥ - вырашылі kartuṃ - зрабіць, yad - што ud-yatāḥ - гатовыя hantuṃ - забіць sva-janam - свой род lobhena - ад прагі rājya- ўладарства sukha- і асалоды.

yadi mām apratīkāram aśastraṃ śastrapāṇayaḥ
dhārtarāṣṭrā raṇe hanyus tan me kṣemataraṃ bhavet 1.46

1.46 yadi - Калі mām - мяне a-pratī-kāram - без супраціву, a-śastraṃ - бяз зброі śastra-pāṇayaḥ - зброя-рукія, са зброяй у руках dhārtarāṣṭrāḥ - сыны Дгр̣тара̄шт̣ры hanyuḥ заб'юць raṇe - на полі бітвы, tat - тое me - мне bhavet - будзе kṣemataraṃ - лепш, прыймальней.

evam uktvārjunaḥ saṅkhye rathopastha upāviśat
visṛjya saśaraṃ cāpaṃ śokasaṃvignamānasaḥ 1.47

1.47 evam - Так uktvā - мовіўшы sa-khye - на полі бітвы, arjunaḥ - Ардж́уна, mānasaḥ - мысел якога saṃ-vigna- быў узрушаны śoka- жалем, скрухай, upa aviśat - сеў, апусьціўся upa-sthe - на спод ratha- воза, vi-sṛjya - выпусьціўшы cāpaṃ - лук saśaraṃ - са стрэламі.

OM tat sad
iti śrīmadbhagavadgītāsūpaniṣatsu brahmavidyāyāṃ yogaśāstre śrīkṛṣṇārjunasaṃvāde arjunaviṣādayogo nāma prathamo'dhyāyaḥ

ОМ ТАТ САТ
такі ў сьвятарных Багавітавых Песьнях, сьвятых упанішадах, брагма-ведзі, йоґа-наставе, сумове сьвятога Кр̣шн̣ы і Ардж́уны першы ўзыход на імя "Йоґа роспачы Ардж́уны".

Пераклаў з санскрыту Міхась Баярын.