Jan 13, 2011

Вялікі Воз


Час заўважны адносна руху. Рух адбываецца адносна нерухомага і тым самым ёсьць рух па коле. Таму час - кола. У цэнтры кола ёсьць вось, месца дзе руху няма. Там дзе няма руху, няма і часу. Сьвядомасьць успрымальніка руху - адзіная нерухомая кропка дачыненьня. Празь сьвядомасьць праходзіць вось сусьвету. Сьвядомасьць - прастора руху, яна супрацьстаіць рухомаму як частка і цэлае. Кола - паўната магчымасьці руху, яго ўсеварыянтнасьць, усемагчымасьць.

Рух мае наўвеце частковасьць рухомага. Поўнае адно для частковага. Быццьцё (sat) адно для ўсяго, што ёсьць. Быцьцё ёсьць адносна сьвядомасьці (cit), таму сьвядомасьць адно для ўсяго, што ёсьць. Сьвядомасьць і быцьцё супадаюць (samādhīyete). Saccidekambrahma - быцьцё і сьвядомасьць адно, і гэтае адно - Брагман. Ад санскрыцкага слова brahman паходзіць слова “время”. Досьведна час успрымаецца як кола - дня, месяца, году, жыцьця.

Астралёгія супастаўляе вялікае кола часу сусьвету і кола часу жыцьця чалавека. Яны суадносяцца як частка і цэлае. Адно ўтварае другое, і таму адно складаецца з другога. Таму ў меншым коле можна бачыць адлюстраваньне большага і наадварот. Астралягічная карта (janma-cakram – "кола нараджэньня") ці гараскоп ("часагляд") задаецца часам нараджэньня чалавека, становішчам рухомага адносна нерухомага на момант нараджэньня.

На карце ўсё, што разварочваецца як жыцьцё, працягласьць, бачыцца адразу, адначасова. Усё жыцьцё чалавека зьяўляецца толькі разваротам імгненьня вялікага часу. Гараскоп - гэта магчымасьць (śakti), прырода, прад-дзеяньне (pra-kṛti), мяжа, мера (mātrā) чалавека. Кола вялікага часу зьмяшчае паўнату такіх імгненьняў, усемагчымасьць, усеварыянтнасьць. І з гледзішча восі, цэнтра кола, яны ўсе дадзеныя адразу як гараскоп сусьвету. Увесь час, рэалізацыя ўсіх варянтаў адбываецца для цэнтра кола адразу, не як працягласьць, але як вечны ўсебаковы сполах.

Варыянты ўтвараюцца спалучэньнем рухомых складнікаў адносна адно аднаго і нерухомай сеткі. Знаньне спалучальнасьці скданікаў дае магчымасьць убачыць жыцьцё як код жыцьця, як мову праграмаваньня таго, што перажываецца і адчуваецца. Як тое, што на экране кампутара выглядае прыгожай візуальнай гульнёй насамрэч напісана на пэўнай мове. З гледзішча астралёгіі мінулыя нараджэньні (pūrva-janmāni) выглядаюць проста матэматычнымі апэрацыямі.

Астралёгія дае магчымасьць паглядзець на сьвет вачыма пачатку. І сьвет бачыцца ёй як свабода (sva-tantra), усемагутнасьць (sarva-śakti) пачатку. Яна праводзіць вось паміж цэнтрам вялікага кола сусьвету і цэнтрам кола чалавека і ўтварае Вялікі Воз. Астралёгія на санскрыце называецца jyautiṣam, навука пра jyotiḥ – “сьветачы”. Узор зораў ператвараецца ў сьвятло сьвядомасьці.